MINDFULNESS og MEDITATION

KURSUS & GRUPPE forløb i mindfulness, meditation og bevidsthedstræning.

Mindfulness handler primært om et vågent afspændt nærvær, der hviler i sig selv og undlader konstant distraktion fra sindet, som altid er en aktiv kommentator i ord, billeder, associationer mm.

Meditation handler primært om at fordybe sig over tid i et vågent, afspændt nærvær – at hvile i dig selv og med det som er.  Oftest lader vi os aflede af alle de stimuli, som findes i vores ydre verden og ikke mindst de, som findes i egen indre verden fra hele sanse apparatet og især tanker og følelser. Vi sorterer og bedømmer, vi begærer og kræver, vi frygter og identificerer os. Derved mister vi fokus, centrering og energi.

Via mindfulness, meditation og bevidsthedsindsigt finder du ind til et dybere, mere stille og ægte lag i din bevidsthed – dit sande dig – en kombination og balance mellem dit jeg og din sjælskvalitet medførende en tilstand af opmærksom VÆREN – i RO, TRYGHED, VENLIGHED, MEDFØLELSE, TILLID, VÆRDIGHED og en basal AL KÆRLIGHED

Vejen dertil går gennem kontakt  med

EMOTIONER og HJERTEKVALITETERNE

KROPPEN og LIVSENERGIEN,                                                                              

MENTAL BEVIDSTHED og STILHED                    

DERTIL kræves en daglig praksis i at henlede opmærksomheden på dette for derved at være                ÅBEN, ROLIG, koncentreret OPMÆRKSOMHED og i selverkendende KÆRLIG EGENOMSORG                      nænsomt hengive dig til det, som ER – og handle på det, der er DIN INDRE SANDHED. 

VEJEN – SANDHEDEN – LIVET

På kurserne arbejder vi med:

Kropsbevidsthed, stræk- og afspændingsøvelser
, da det er væsentlig at kunne slippe uhensigtsmæssige spændinger, således at energien kan flyde frit i kroppen og dermed åbne op til dybere energi lag i krop og sjæl.

Energiøvelser, da energi flowet i kroppen har afgørende betydning for, hvordan kroppen trives fysisk. Energi flowet påvirkes af tanker og følelser, som derfor har stor betydning for, om vi skaber underskud /overskud i energien i og omkring kroppen. Vi laver konkrete fysiske og visualiserede energiøvelser bl.a. inspireret af Bob Moore

Centreringsøvelser, da det er væsentligt at energien er samlet og fordelt i kroppens midterkanal, således at den samlet kan fordele sig balanceret ud i hele kroppen.

Groundingsøvelser er fundamentale, da det er af stor betydning at fundamentet er stabilt, før det er muligt at kunne møde de fine og højere energier, som skaber klarhed, indsigt, selvbevidsthed, styrke og handlekraft.

Yoga primært øvelser med ying Yoga, som er en langsom, stille og dyb kontakt med kroppen i forskellige positioner.

Selvbevidsthed med udgangspunkt i dybdepsykologien, hvor du får mulighed for at undersøge, hvordan det står til i dit liv som helhed. Derudover lægges der megen vægt på, hvorledes du mærker dig selv, er tro mod det du mærker og om du handler derefter. Målet er, at du i din væren og gøren i livet er bevidst, autentisk og tydelig.

Dybdepsykologien fører dig direkte ind i arbejdet med den energi, du har til rådighed og hjælper dig med at bruge energien mest hensigtsmæssigt. I dette arbejde kan du øge energien fremfor for at bruge alt eller mere end du har til rådighed. Vi vil således arbejde med en dybere personlig erkendelse og bevidsthed om, hvornår og hvordan den reelle kontakt med dig selv er til stede.

Relationer, først og fremmest til dig selvda din selvforståelse beror på, hvorledes du oplever dig selv og handler i samvær med andre.

Det er væsentligt at starte med et grundforløb for først og fremmest at blive fortrolig med den meditative og mindfulde tilgang.                                                                                

Aktuelle kursus tilbud kan ses på min hjemmesides velkomstside                                     

OPFØLGNING og VEDLIGEHOLDELSE i mindre grupper

Til dig der ønsker at mødes med henblik på at fastholde og træne en god og stabil meditations praksis med fokus på et vågent afspændt nærvær – mindfulness – såvel i den ydre praksis – hverdagslivet som i den indre praksis – hvad der foregår i dit indre univers – kropsligt, sanseligt, mentalt og psykologisk mm.
Samværet er med 6-8 ugers mellemrum og strække sig over 3 timer – incl. en lille pause og indeholde 1 – 2 meditationer, samtale om livet og hvordan vi modtager det konstruktivt og meditativt.
Hvordan du kan arbejde med og tilrettelægge din meditations praksis som punktpraksis og længere tids fordybelse.
Der vil blive indlagt krops- og bevidsthedsøvelser.
Prisen pr gang er 400 kr.
Min 4 og max 6 deltagere

Kontakt på 23463703 eller alicekalsgaard@gmail.com for information om og tilmelding til næste kursus